Bokföringstjänster:Alekser

Oy Alekser Ab

www.alekser.fi

Hos oss får Ni tjänster inom ekonomiförvaltning efter Ert behov både på traditionellt sätt och genom elektroniska förbindelser.

Tillförlitligt – Sakkunnigt – Hållbart

- bokförings- och bokslutstjänster
- reskontraservice samt fakturering och betalningstjänst
- löneräkning

Vi sköter också uppdrag som innehåller förvaltning, företagstarter, skrivning av saktekster på finska, koordineringsarbete och kontorsarbete samt annat som behövs.

Till Er tjänst Heli och Jarkko Österman och Tarja Lehtonen

Fråga mera eller lämna in anbudsbegäran!

esite

 

Visit Kaskinen - broschyr

Öppna broschyren i ett nytt fönster.
Genom att klicka på vänster mus i den öppnade texten kan du förstora text och bild.

Vauhdilla matkassa -hanke