Bladhska Gården: fester & möten

Bladhska Gården: musik – bröllops- och övriga fester – möten – äta gott

Skeppsredaren och köpmannen Peter Johan Bladh lät år 1788 uppföra en ståtlig köpmansgård vid Kaskö sund. Gården har under århundraden fungerat som bl.a. kyrka, rådstuvurätt, skola och nu senast har medborgarinstitutet sitt säte där. Restaureringen, som gjordes med varsam hand, blev färdig år 1997 och slutresultatet blev en fungerande gård som utsökt lämpar sig att ordna fester och andra tillställningar i. I övre våningens festsal finns plats för ca 100 personer, nedre våningens fyra rum lämpar sig för mindre grupper. Festsalen är känd för sin fina akustik.

Gården kan hyras från tel. 06 2207711

FOTO:här

 

 

esite

 

Visit Kaskinen - broschyr

Öppna broschyren i ett nytt fönster.
Genom att klicka på vänster mus i den öppnade texten kan du förstora text och bild.

Vauhdilla matkassa -hanke