FINLAND 100 ÅR- Evenemang i Kaskö:

29.10. kl. 14.00 Finska musikens fest
på Blahdska gården Terttu Iso-Oja sopran, Kirill Kozlovski, piano. Biljetter 10e. I samarbete med Kaskö stad.

7.11.2017 Suomi 100000 vuotta kvällsföreställning
kvällsföreställning på Ungdomsgården. Soarétraditionen i uppdaterad version på Ungdomsgården. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu kommer under sin nationella soaréturne till Kaskö. Regissör Juha Hurme har förberett en hysteriskt rolig föreställning om Finlands historia. Utlovas upplysningspresentationer, tablåer, buffé och till sist naturligtvis dans! Fritt inträde. Välkommen. Arr. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Finland 100 körövningar i kyrkan

26.9., 10.10., 23.10., 6.11., 20.11. och 4.12. Finland 100 körövningar i kyrkan. Kom med och sjung i Kaskös egen Finland 100-kör! Vi uppträder på självständighetsfesten den 6.12. Välkommen (Hanna 0400664535)

INBJUDAN TILL FINLAND 100-FEST Vi önskar kommuninvånarna varmt välkomna på Finland 100?fest på självständighetsdagen 6.12.2017 kl. 14-16 i idrottshallen i Kaskö Tillsammans firar vi Finlands stora bemärkelsedag, på programmet, som framförs och erbjuds av kasköbor, bl.a. musik, gymnastikuppvisningar och kaffeservering! VÄLKOMNA! Kaskö stad och Kaskö stads Finland 100-arbetsgrupp 

Evenemang

Vauhdilla matkassa -hanke