”Se och upplev Kaskö”- Välkommen med på en runda!

Kaskö stad ordnar ett eftermiddagstillfälle ”Se och upplev Kaskö” för företag och researrangörer i regionen ti 26.9.2017 kl. 13 – 16. Vid tillfället presenteras turism-, logi- och programtjänster som vår stad kan erbjuda som innehåll för personalens rekreationsdagar i ert företag eller som programnummer för företagsbesök.
Förhoppningsvis kan Du förmedla inbjudan till den person i ert företag som svarar för dessa saker.
Välkommen med på en runda!

Vauhdilla matkassa -hanke