Allsång inför julen

04.12.2022 - 14:00 till 16:00

FRK Kaskö avdelningen anordnar i samarbete med bildningsväsendet i Kaskö allsång inför julen  på Bladhska gården där även solister deltar sö 4.12 kl. 14. Kaffebiljett 10 €. Lotteri. Välkommen!