Opp med ankaren

15.06.2019 - 13:00 till 15:00

* 15.6. kl. 13 -> VÄLKOMMEN till stadsparken på "OPP MED ANKAREN" evenemanget. Servering!

Arr. Kaskö Turism & Kultur r.f.