Vändagenevenemang för äldre

16.02.2020 - 14:00 till 16:00

FRK Kaskö avdelning anordnar ett vändagsevenemang för äldre, en kaffestund i musikens tecken på Svenska Gården kl. 14. Välkommen!