Sjöbobacksdagarna

Kaskös traditionella Sjöbobacksdagar 29.-30.6.

Mera information om händelsen ger bildningsavdelningens kanslist Johanna Hellström tel. 050 576 5811