Sjöbobacksdagarna

Kaskös traditionella Sjöbobacksdagar

Evenemanget ordnas 2-3.7.2022.

Mera information om händelsen ger bildningsavdelningens kanslist Johanna Hellström tel. 050 576 5811