• 16.02.2020 - 14:00 till 16:00

    FRK Kaskö avdelning anordnar ett vändagsevenemang för äldre, en kaffestund i musikens tecken på Svenska Gården kl. 14. Välkommen! 

  • 04.04.2020 - 11:00 till 16:00

    04.04.2020 kl.  11-16 Påskbasar på Bladhska gården. Anmälningar tel. 06 2207711.

  • 30.04.2020 - 18:00 till 20:00

    30.04.2020 kl. 18.00 Vi sjunger in våren -  i stadsparken