Fiskemuseum

Fiskemuseum

Kaskö Fiskemuseum grundades år 1983, då Kaskö stad köpte Kurt Koskinens salteribyggnad på Sjöbobacken. Kurts far, Oskar Koskinen, hade drivit fiskhandel i byggnaden sedan 1910-talet.

Fiskemuseets utställningar har byggts temavis t.ex. strömmingsfiske, sik- och laxfiske, bäckfiske och säljakt. I museet finns alla de föremål och verktyg som användes i fiskarnas hem och i fiskebodarna till påseende. Fisket skildras med en omfattande fotografiutställning. Strömmingsfisket är väl representerat, förr i tiden var det Kaskös viktigaste fiskenäring. Nu koncentreras fiske och fiskförädling till stadens nya fiskehamn som ligger vid Ådskärs sydspets.

tel. 040-7287959.

 

11.6-21.8.2022 öppet lö & sö kl. 12-16

Museer i Österbotten