Hälsocentral

 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Österbottens välfärdsområde ansvarar för Kaskös social- och hälsovårdstjänster: https://osterbottensvalfard.fi/