Birgitta Recksén

Rådhusgatan 8 - Birgitta Recksén

Birgitta Recksén
Konstnär
(f. 1919 - d. 2004)

Konstnären Birgitta Recksén är känd som en skicklig fresk- och glasmålare. Hon har gjort kyrkomålningar i Italien, Danmark och Finland och hållit flera separatutställningar i bl.a. Italien, Sverige och Finland.

Birgitta föddes i huset på Rådhusgatan 8. Hennes far byggde huset enligt stadsbyggmästaren Gustav Rosenlöfs ritning år 1912. Hennes far, Eric Recksén (född 1862 i Vörå) var till yrket lantmäteriingenjör. Han drev också en livsmedelsbutik i huset, men den delen av huset där butiken låg är numera riven. Hennes mor var Maria Blondina Mellin (född 1876 i Oregon, USA) och Birgitta hade fyra äldre systrar.

Birgitta insjuknade som femåring i skelettuberkulos och blev intagen på sjukhus. Tuberkulos var vid den tiden en mycket allmän sjukdom och det fanns många olika former av sjukdomen. Skelettuberkulos sköttes bl.a. genom att man gipsade patientens skelett. Ganska ofta förorsakade tuberkulosen puckelrygg då ryggraden böjde sig till följd av att en eller flera kotor gav efter. Birgitta var tvungen att ligga till sängs gipsad i tre år. Efter sjukdomstiden fick hon komma hem men var fortfarande sjuk och för att fördriva tiden ritade hon. Det var modern som upptäckte hennes tidiga bildkonstnärliga talang.

Familjen Recksén bodde endast 12 år i Kaskö och flyttade till Åbo år 1924. Som 17-åring gick Birgitta i teckningsskola i Åbo och som 19-åring fortsatte hon i Reklamskola i Stockholm. Efter skolan försörjde hon sig som keramiker på Kupittaan Savi och på kakelfabriken i Åbo som chef för kakelavdelningen med formgivning och design. Kakelfabriken i Åbo är idag Pukkila Oy Ab.

Efter krigen reste hon till Rom, där hon hade två utställningar. På basen av utställningarna fick Recksén italienska statens stipendium och hon fortsatte resa i södra Europa. Hon studerade i Birgitta klostret i Assisi, där hon även målade konstverk i kapellet, och gjorde stucco-lustro målningar, d.v.s. kyrkomålningar där man målar på stenyta med färger lösta i kalkvatten. I Venedig studerade hon glasmålning. Reckséns fresko-, glas- och stucco- lustro -målningar finns också i Heliga Birgittas kyrka i Åbo samt i flera kyrkor i Danmark. I Sydösterbotten finns hennes arbeten i flera offentliga utrymmen i Kaskö och i Kristinestad samt i Vasa stadsmuseum. Två av Birgittas fönstermålningar finns i nya kyrkan i Kristinestad.

Birgitta Recksén träffade sin make vicehäradshövdingen Hilding Lindholm i Nagu och enligt henne gav maken alltid utrymme för hennes konstnärskap. De var bosatta i Åbotrakten tills maken blev pensionerad, då de flyttade till Kristinestad där de bodde fram till sin död.

Birgitta Recksén arbetade vid sidan om sitt eget konstnärliga arbete aktivt inom medborgarinstituten och konstföreningarna i Kristinestad, Kaskö och Närpes genom att vara lärare och hålla konstläger. Hon var en av de grundläggande medlemmarna i konstföreningen Marina i Kaskö och ordförande i Kristinestads konstförening Spectra. År 1987 tilldelades Birgitta konstnärspension av undervisningsministeriet. Birgitta arbetade som konstnär nästan ända till sin död år 2004.