Ville Viktor Kasanen

Bladhskavägen 25 - Ville Viktor Kasanen

Ville Viktor Kasanen
Fotograf och sotare
(f. 1889 - d. 1967)

Ville Kasanen var fotograf och sotare. Han hade fotostudio i huset på Bladhskavägen 25 men ställde ofta upp de som önskade att bli fotograferade utanför sitt hus. Därför är många porträtt av Kasköbor tagna på Kasanens gård. Om någon inte var nöjd med resultatet brukade Ville säga: "Betär mallin, betär korte". I övre våningen hade han ett mörkrum där han framkallade sina bilder. Man kan känna lukten av framkallningsvätskorna ännu idag. Han tog även många bilder av arbetarna i hamnen. Ville var också en ivrig trädgårdsmästare. Före kriget odlade man mycket rödbetor, morötter, rovor, sallad, dill, persilja och kålrot i Kaskö. Även humle odlades rätt mycket. Den användes som krydda i svagdrickan.

Förutom jobbet som fotograf och sotare var Kasanen en av Kaskös sista "tornvakter" i f.d. stadshuset på Bladhska vägen 35. Stadshuset som blev färdigt år 1914 ritades av den dåvarande stadsbyggmästaren Gustav Rosenlöf. Under första världskriget tvångsrekvirerades byggdnaden av ryssarna och först i början av 1920-talet kunde staden ta det i bruk. Byggnaden fungerade även som polisstation och tornet användes för brandvakt samt torkning av brandkårens slangar.

Varje hel och halvtimme skulle brandvakterna slå "triangelslag" i metalltriangeln, som var upphängd i tornet, lika många slag som klockan var. Då visste alla att de skötte sitt arbete. Ifall det blev brand fanns det en brandklocka att klämta i. Brandvaktstriangel från början av 1900-talet finns bevarad i museet. Brandvaktssystemet indrogs helt år 1956 och de sista tornvakterna uppsades och pensionerades.

Kaskö har sluppit undan storbränder, som härjat i de flesta äldre städer. Delvis beror detta på att stadens första stadsplan på 1700-talet var gjord med breda gator och stora tomter, som hindrade alltför tät bebyggelse. På 1800-talet gick stadens samtliga borgare "tourvis" brandvakt varje natt under vintermånaderna. Tack vare dem finns de vackra gamla husen i Kaskö kvar.