Kvarnudden

Kvarnudden

I närheten av Sjöbobacken på Kvarnudden finns en väderkvarn som har flyttats från Groops gård i Övermark. Väderkvarnen byggdes år 1848 och var den näst äldsta i dåvarande Närpes socken. På initiativ av Kaskö Gårdsägareförening rf. började man 1953 förhandla med Thure Groop i Övermark om att köpa kvarnen som museum i Kaskö. Kaskö stad köpte kvarnen av Thure Groop. Den revs ner och byggdes upp igen på talkoarbete på sin nuvarande plats sommaren 1954.

På Kvarnudden finns också ett minnesmärke över de fiskare som omkom i den största drunkningsolyckan i Kaskö. Olyckan skedde natten mellan 4:e och 5:e september 1854. Olyckan döptes till Moses natten, eftersom den 4 september var Moses dag enligt den dåtida almanackan. Den natten drunknade 11 fiskare i en orkanartad nordvästlig storm.