Thure Sundell

Rådhusgatan 21 - Thure Sundell

Thure Georg Sundell
Konstmålare
(f. 1864 - d. 1924)

Thure Sundell var en konstnär som bodde i huset som tidigare stod på Rådhusgatan 21. Hans lusthus inne på gården står fortfarande kvar.

Thure Sundell föddes i Benvik och hans pappa önskade att han skulle bli handelsman, men Thures konstnärliga talanger visade sig tidigt. Redan som 13-åring tog han privatlektioner i Helsingfors och två år senare 1879 fortsatte han att studera vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors till 1883 och under de åren fick han både hedersomnämnande, stipendier och studiestöd.

Som lärare hade han bl.a. Oscar Kleineh, Maria Wiik och Fredrik Ahlstedt. Många av den tidens erkända konstnärer försökte uppmuntra och hjälpa den unga Sundell genom att understöda honom och få honom att delta i det offentliga konstlivet. Redan då hade Sundell problem med att framhäva sig själv och han saknade kampanda att slå sig fram. Trots det studerade Sundell åren 1889-95 på Stockholms kungliga akademi med hjälp av stipendier som han fick i hemlandet. Det berättas att inte ens Albert Edelfeldt lyckades komma in på akademin. Efter Stockholmsstudierna återvände han för gott till Kaskö.

Sundell blev en landskapsmålare. Typiska motiv var steniga stränder och vatten och han upprepade ofta samma motiv. Han hade också en del beställningsarbeten som han målade snabbt. Han inspirerades av stämningen och landskapet i Kaskö. Han var en blygsam person och deltog knappt i några utställningar. År 1891 deltog han dock i Finska konstföreningens årliga "dukaattipalkinto" och fick tredje pris. Efter outtröttligt övertalande deltog Sundell i tävlingar i Helsingfors två gånger till, år 1899 och år 1900, och kritikerna ansåg att han var ett stort löfte. Här slutade Sundells offentliga konstnärskarriär. Han bodde helst i ensamheten i Kaskö och för honom räckte det att måla i hemstaden. Många tyckte, att hans konst inte var tillräckligt fosterländsk, så som flera andra framstående konstnärers under den tiden, t.ex. Albert Edelfeldt och Gallen-Kallela. Sundell kallades "stenmålaren".

Sundell fick en anspråkslös lön som rådman och han var nästan alltid i penningknipa. Han sålde sina verk billigt och även om någon erbjöd mera pengar tog han inte emot dem. Det fanns en annan sida av Sundell, han tyckte om att diskutera samhällsfrågor, följde med sin tid och läste mycket. Han intresserade sig också mycket för nyare inriktningar inom konsten och möbeldesign. Sundell var en hängiven soldyrkare.

Thure Sundell var ogift och hade inga barn. År 1923 fick Sundell ett större arv, men han dog redan året därpå, år 1924 i hudcancer.

Sundell målade ett hundratal målningar och de flesta av dem finns i huvudstadsregionen, i Sverige och i Österbotten. Sundells målningar finns även på stadshuset i Kaskö och på Kaskö museum.