Carl Daniel Renström

Rådhusgatan 48 - Carl Daniel Renström

Carl Daniel Renström
Fabrikören, Skeppsredaren och handlare
(f. 1824 - d. 1913)

Carl Daniel Rehnström var mest känd för punschen, som tillverkades i hans spritfabrik. Renström flyttade från Rauma till Kaskö år 1835 och fick burskap för handlande år 1847. Han köpte gården på Rådhusgatan 48 år 1851 och enligt hörsägen köpte han ett hus från glasbruket i Pörtom, transporterade timret till Kaskö och byggde om hela huset till den storlek och det utseende som det har idag.

Renström fick år 1865 senatens lov att grunda en teknokemisk verkstad. Där tillverkade han olika spritprodukter, som likörer, punsch, frukt- och bärviner, hjortronsnaps och ättika. Starksprit- likör- och punschtillverkningen var i verksamhet i hans bryggeri ända till hans död. Han hade stora ektunnor som med jämna mellanrum skulle rullas under punschens lagrings- och mognadstid. På den nedre tomten, Hamngatan 24, fanns ett hus där Renström hade sitt bryggeri.

Renström hade också en butik i gården och hade tillstånd att sälja starksprit. Huset hade på den tiden två dörrar mot Rådhusgatan. Den ena gick till sprithandeln och den andra till diversehandeln. Han var inte den enda som sålde sprit i staden och ibland blev det konkurrens när Närpesborna var på besök. Karl Gustav Enholm sålde spritvaror i närheten av Renströms gård och brukade stå på trappan och ropa -"Gå int till Renström, han har bara slaskvatten! Kom hit så ska ni få så pjäxremmarna slackrar".

Renström var en omtyckt man och hade flera förtroendeuppdrag i staden. Han var rådman i tiotals år, föreståndare för auktionskammaren och skeppsmätare. Förutom handelsrörelse ägnade han sig också åt rederiverksamhet.

Renström var gift med Anna Vilhelmina och de hade tre döttrar Alina, Fanny och Emilia. Efter Renströms död år 1913 vid 89 års ålder, övertogs gården av hans döttrar, som år 1917 sålde den till Suupohjan Kauppaosakeyhtiö Aitta. Affärsmannen Oskar Koskinen hade gården som tjänstebostad och kontor innan han år 1923 köpte gården när Aitta upphörde.

Under 1970-talet såldes huset till en firma som inkvarterade Metsä-Botnias arbetare där. År 1980 köpte Svenska Kulturfonden huset och upplät det till museum för Kaskö hembygdsförening. Ett av muséets trivsamma ställen sommartid är punschverandan med utsikt över trädgården. I muséets salong finns Renströms vackert målade stjärntak bevarat. Talesättet i staden löd "Di e ju lika mång som stjärnorna på Renströms himmel".