SynBios

SynBios

BICOM-bioresonansterapi kan hjälpa vid

  • Allergier/ intoleranser
  • Hudbesvär - luftvägsbesvär
  • Magbesvär