Axel "Smiling" Sjöblom

Kung Gustavs allé 7 - Axel "Smiling" Sjöblom

Axel "Smiling" Sjöblom
Sjökapten
(f. 1894 - d. 1983)

Huset på Kung Gustavs allé 7 är byggt år 1911 av bankdirektör Haltonen och användes då som bank. Senare har det funnits bl.a. apotek, tyg- och kortvaruaffär och läkarmottagning i huset. Kapten Sjöblom köpte huset år 1951.

Axel Sjöblom var kapten under flera årtionden på Thordén-rederiernas fartyg. Fartygen gick bl.a. till Nordamerikas västkust, till Sydamerikas ostkust och Indonesien. Han anställde ofta Kasköbor till sina fartyg och var som en pappa för de unga sjömännen ombord. Axel Sjöblom kallades "Smiling" för sitt goda lynne och soliga humör.

Axel föddes i Närpes, men flyttade till Kaskö när han var några år gammal. Som 16-åring arbetade han på en bogserbåt mellan Kristinestad och Vasa. 20 år gammal for Sjöblom till sjöss med finländska skolskeppet fregatten "Glenard". Första resan var till Melbourne i Australien.Han var ute i tre år men kom tillbaka och avlade understyrmansexamen i Vasa år 1918. Överstyrmansexamen och sjökaptensexamen avlade han vid Navigationsinstitutet i Åbo 1919 och 1922.

Kapten Sjöblom hade många äventyr på sjön. Speciellt under andra världskrigen fick sjömännen uppleva mycket. Varje resa kunde bli den sista när de skulle genom minerade vatten. På en återfärd med skeppet Mathilda Thordén från Sydamerika till New York, strax före julen 1941, jagades de i tre dagar av en tysk ubåt. Kapten Sjöblom seglade sicksack så de undvek torpedering och han fick smeknamnet "Nordatlantens vinthund". Nära Bermuda gav tyskarna upp jakten och de klarade sig.

Framme i New York beslagtog den amerikanska kustbevakningen Mathilda Thordén och besättningen fördes till Ellis Island där omkring 150 andra finländska sjömän var internerade. Först efter 30 dagar släpptes de. Kapten Sjöblom fortsatte att jobba på Thordén lines kontor i New York t.o.m. 1945 då det stängdes eftersom flottan decimerats p.g.a av krigshandlingar.

Efter att han återvänt till hemlandet 1945 fortsatte han som befälhavare på Thordénrederiet, denna gång på bl.a. linjen Polen-Kina-Japan-Malaysien och Indonesien och Nordamerikas västkust samt Sydamerikas ostkust.

Efter pensioneringen vikarierade han ibland om somrarna som befälhavare på Vasa shippings fartyg.

Tillbaka i Kaskö som pensionär tillhörde han stadsfullmäktige och hamnnämnden. Han var en välbekant syn på gatorna när han gick omkring med sina två boxerhundar och hade alltid tid att stanna och prata. Till de yngre sade han - En gång måste du se Singapore, det är ett fantastiskt ställe!