Helga Söderström

Rådhusgatan 3 - Helga Söderström

Helga Söderström
Konstnär & lärarinna
(f. 1849 - d. 1936)

Helga Söderström var konstnär och lärarinna och räknades till den s.k. Düsseldorffskolan. Hon bodde i huset på Rådhusgatan 3 tillsammans med sin syster Agnes från år 1904 fram till sin död år 1936.

Tomten där huset ligger var bebyggd strax efter stadens grundläggning och är ett av de äldsta husen i staden. Huset har haft flera ägare bl.a. den förmögna skeppsredaren Carl Jakob Grönberg som köpte gården år 1838 och förenade den med Rådhusgatan 1. Där byggde han ett större hus i två våningar innehållande 16 rum det blev därmed ett riktigt handelshus innehållande totalt 9 byggnader på de två tomterna. I detta hus, Rådhusgatan 3, inrättade Carl Jakob Grönberg ett brännvinsbränneri som var i drift några få år. Dessutom ägde han och drev Benvik Fajansfabrik och Kaskö tobaksfabrik.

Helga Söderström var dotter till den en tid på Benvik bosatta kronofogden i Korsholms södra härad, kollegieassessorn Olof Fredrik Söderström och Agnes Julia Viktoria Kullberg. Hennes mor Agnes Julia Viktoria hade varit hovdam i Stockholm.

Helga fick goda möjligheter att studera och bedrev studier i Finska Konstföreningens ritskola (idag Bildkonstakademin) år 1871-1872. Under 1800-talet var de kvinnliga konstnärerna nästan uteslutande döttrar till ståndspersoner eftersom det ansågs vara en passande aktivitet för en förnäm ung dam att syssla med konst.

När Finlands Konstförenings ritskola inledde sin verksamhet år 1846 förhöll sig de manliga kollegorna ofta nedlåtande till kvinnorna och betraktade dem som "målande mamseller" som inte kunde hitta på någonting annat att göra. De kvinnliga konstnärerna var ofta tvungna att stjäla tid till skapandet från alla de vardagliga sysslorna. Helene Schjerfbeck (1862-1946) skrev i ett brev till konstnärskollegan Maria Wiik (1853 - 1928) följande: ".... städa inte och koka inte - tänk, att se tillbaka på ett liv fyllt av städning och kokning, då är det för sent att måla".

Bristen på tid var ofta den främsta orsaken till att kvinnor från de lägre befolkningsgrupperna inte skapade konst. Istället kanaliserade de sin skaparlust till bruksföremål, ofta textilier.

Finska Konstföreningen ordnade studieplats i Düsseldorf för lovande finska konstnärer mellan 1850-talet och 1880-talet, innan Paris blev det nya inspirationsmålet. Helga fick möjligheten att studera i Düsseldorf åren 1871-1872. Düsseldorfskolan var en konstriktning på 1800-talet som utgick från Dusseldorfakademin. Motiven var ofta nationellt romantiska och sentimentala och omfattar för det mesta detaljerade dramatiska landskapsmålningar med fantastiska klippor, vattenfall och allmogemotiv.

Helga Söderström fick god kritik i Helsingfors Dagblad för sina tre landskapsmålningar som hon skickade till Konstföreningens utställning år 1874. De ansågs vara "Underpant (gammalmodigt namn för "bevis") på en artistisk framtid". Hon deltog i utställningar och tjänstgjorde länge som teckningslärare vid olika läroverk i Finland.

Helgas far Olof Fredrik Söderström, köpte båda husen år 1860, men år 1878 brann det stora karaktärshuset på Rådhusgatan 1 ner till grunden. Helga och hennes syster borgmästarinnan Agnes Blomstedt, ärvde båda tomterna (Rådhusgatan 1 och 3) år 1904 efter sin far och byggde om det gamla huset på Rådhusgatan 3 och sålde den andra tomten. Systern Agnes hade blivit änka vid unga år när hennes man, borgmästare Robert Wilhelm Blomstedt, dog efter att de varit gifta endast tre år. Systrarna bodde tillsammans i huset på Rådhusgatan och för att få extra inkomst fick folk hyra deras mangel mot timpenning.

Teckningar av Helga Söderström finns på Kaskö museum och hennes tavlor på Österbottens museum.